Multimedia Đọc Báo in
Chốt Tàu Ô – Quốc lộ 13: Bức tường thép kiên cường
16:55, 26/08/2022

Một trong những trận chốt chặn nổi tiếng trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ ở miền Đông Nam Bộ là trận chốt chặn đường 13 đoạn Chơn Thành, Tàu Ô, Xóm Ruộng thuộc xã Tân Khai, huyện Hướng Quảng, tỉnh Bình Long ( nay là tỉnh Bình Phước) diễn ra trong Chiến dịch Nguyễn Huệ (năm 1972). Đây là trận chốt chặn dài ngày nhất, ác liệt nhất vì phải đối chọi với nhiều sư đoàn thiện chiến của Mỹ - Ngụy và cũng là trận chốt chặn giao thông phải đổ nhiều xương máu nhất.


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.