Multimedia Đọc Báo in
(Video) Huyện Krông Năng nỗ lực nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế
18:26, 27/07/2023

Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện Krông Năng đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách mới về mức đóng, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia đến từng hộ gia đình ở các thôn, buôn, tổ dân phố, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.