Multimedia Đọc Báo in
(Video) Đào tạo nghề ở huyện Cư M’gar - Trao sinh kế, giảm nghèo bền vững
19:24, 05/05/2024

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được huyện Cư M’gar chú trọng thực hiện theo hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và giải quyết việc làm cho người lao động.


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.