Multimedia Đọc Báo in
Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
13:09, 12/06/2024

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.