Multimedia Đọc Báo in

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15:06, 09/05/2023

Sáng 9/5, Đoàn giám sát số 51 của HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) từ năm 2018 - 2023 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL). 

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Sở VHTT&DL hiện có 7 ĐVSNCL trực thuộc, giảm 2 đơn vị so với năm 2017 (giảm 22,2%); trong đó có 5 đơn vị thuộc lĩnh vực văn hoá, 1 đơn vị thuộc lĩnh vực thể dục thể thao, 1 đơn vị thuộc lĩnh vực du lịch với tổng số 298 người làm việc. Việc sắp xếp, tiến độ sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp đảm bảo mục tiêu, kế hoạch của Sở VHTT&DL đề ra. 

Tổ chức bộ máy của các ĐVSNCL trực thuộc Sở VHTT&DL sau khi sắp xếp đã đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, phù hợp với cơ cấu vị trí việc làm, khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Các chế độ, chính sách cho đối tượng thuộc diện sắp xếp, tinh giản biên chế được giải quyết tốt; hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. 

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, các ĐVSNCL thuộc Sở VHTT&DL trong thời gian qua đã có nhiều biện pháp tiết kiệm kinh phí như: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện tiết kiệm chi phí sử dụng điện nước, văn phòng phẩm…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các ĐVSNCL còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: việc nâng cao tự chủ tài chính trong các ĐVSNCL trực thuộc vẫn còn hạn chế; tổng số biên chế tinh giản còn thấp, cơ cấu viên chức tại một số đơn vị còn chưa hợp lý về số lượng, cơ cấu và chức danh nghề nghiệp; việc xây dựng Đề án vị trí việc làm mới theo quy định của các ĐVSNCL chưa thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến công tác tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp gặp nhiều khó khăn…

Ông Đinh Một (Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk) phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, Sở VHTT&DL đã kiến nghị với Đoàn giám sát một số nội dung như: đề nghị sớm ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý ngành VHTT&DL để áp dụng, thực hiện; sớm ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với ĐVSNCL thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý tại địa phương; quan tâm và sớm thực hiện các chính sách cải cách tiền lương đối với viên chức và người lao động để đảm bảo cuộc sống và yên tâm công tác…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Phương Hoa – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà Sở VHTT&DL đã đạt được thời gian qua trong việc sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL trực thuộc. Đồng thời đề nghị Sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các ĐVSNCL trực thuộc; tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp các ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong các ĐVSNCL theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học, công nghệ tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực trong quản trị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các ĐVSNCL, đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ đề ra…

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.