Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức Lễ công bố xã An toàn khu đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, tiết kiệm

08:57, 07/12/2023

UBND tỉnh vừa có công văn triển khai Quyết định số 1298/QĐ-TTg (Quyết định số 1298) ngày 4/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện: Ea H'leo, Krông Năng, Krông Bông và huyện Lắk tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1298 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Đắk Lắk tại các xã được công nhận xã An toàn khu.

Xã Nam Ka, huyện Lắk là 1 trong 4 xã An toàn khu thuộc tỉnh Đắk Lắk thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.
Xã Nam Ka, huyện Lắk là 1 trong 4 xã An toàn khu thuộc tỉnh Đắk Lắk thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.

Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn các địa phương tổ chức lễ công bố đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, tiết kiệm. Các sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện Ea H'leo, Krông Năng, Krông Bông và huyện Lắk căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến xã An toàn khu theo quy định hiện hành.

Trước đó, tại Quyết định số 1298, Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Đắk Lắk là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gồm: xã Ea Hiao (huyện Ea H'leo); xã Cư Pui (huyện Krông Bông); xã Nam Ka (huyện Lắk) và xã Dliê Ya (huyện Krông Năng).

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc