Multimedia Đọc Báo in

Ea Bông vượt khó xây dựng nông thôn mới

08:31, 20/05/2024

Xuất phát điểm là một xã thuần nông còn nhiều khó khăn, sau nhiều năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Ea Bông (huyện Krông Ana) hôm nay đã có diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Hình thành chuỗi liên kết sản xuất

Với phương châm lấy nông nghiệp làm nền tảng phát triển kinh tế, những năm qua xã Ea Bông đã chú trọng đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; mở rộng việc liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp để nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nhất là đưa vào sản xuất các giống mới cho hiệu quả kinh tế cao.

Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực; chú trọng xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Hiện tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu và chủ động nước đạt trên 90%.

Dù mới thành lập chưa lâu nhưng Tổ hợp tác (THT) Gạo thơm 10/3 xã Ea Bông đã phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong việc tổ chức các hành động giữa các hộ nông dân thành viên, cùng nhau áp dụng chung quy trình kỹ thuật trong sản xuất nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, đồng đều về chất lượng.

Mô hình liên kết sản xuất lúa an toàn theo chuỗi giá trị của Tổ hợp tác Gạo thơm 10/3.

THT hiện có 19 thành viên cùng liên kết sản xuất lúa an toàn theo chuỗi giá trị. Vụ đông xuân vừa qua, được sự hỗ trợ từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thành viên THT thực hiện canh tác giống lúa Đài thơm 8 trên tổng diện tích 30 ha, áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ từ khâu giống, làm đất, gieo sạ, chăm sóc. Nhờ vậy, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất từ 1 - 1,1 tấn/sào, cao hơn nhiều so với canh tác truyền thống như trước kia.

 

“Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, chúng tôi sẽ chủ động xây dựng các giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, phấn đấu đến năm 2030 xã Ea Bông đạt xã NTM nâng cao theo lộ trình đề ra” - ông Nguyễn Trọng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bông.

Ông Lê Văn Kim, Tổ trưởng THT cho biết: “Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất này đã nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân, giúp các nông hộ hiểu rõ và từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, đóng góp tích cực vào thực hiện Chương trình xây dựng  nông thôn mới (NTM) của địa phương”.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân

Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, xã cũng ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng; tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện góp công, góp của, cùng với nguồn vốn của Nhà nước xây dựng hạ tầng điện, đường, trường, trạm khang trang.

Nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, đến nay xã đã thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa 82,28% đường xã; cứng hóa 100% đường liên thôn, buôn; trên 98% số hộ được sử dụng điện thường xuyên và an toàn.

Ông Đỗ Văn Chơn (thôn 10-3) phấn khởi nói: “Trước đây đường sá lầy lội lắm, từ khi có Chương trình xây dựng NTM, không chỉ các trục đường liên thôn, buôn mà các đường trục chính nội đồng đều đã được bê tông, cứng hóa, bảo đảm cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi”.

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Ea Bông luôn chú trọng thực hiện nhất quán phương châm “Nhà nước định hướng, hỗ trợ, nhân dân là chủ thể xây dựng NTM”.

Tuyến đường liên thôn ở xã Ea Bông được nhựa hóa.

Từ năm 2011 đến hết năm 2023, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã huy động từ nhiều nguồn vốn được trên 306 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đầu tư 56,5 tỷ đồng; ngân sách huyện đầu tư 23,6 tỷ đồng; ngân sách xã là 2,5 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 16,3 tỷ đồng; vốn tín dụng 25,3 tỷ đồng; nhân dân đóng góp trên 145 tỷ đồng… Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 48,81 triệu đồng/người/năm.

Qua 13 năm, xã Ea Bông đã đạt được kết quả nhất định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, giảm dần sự cách biệt giữa các vùng, số hộ nghèo ngày càng giảm theo hướng bền vững, trình độ dân trí được nâng cao, cơ sở vật chất được cải thiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế của xã, đồng thời tạo thuận lợi trong việc triển khai các chương trình phát triển cộng đồng. Kết quả đó là thành quả của hành trình vượt khó của hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của tất cả người dân địa phương. Đến thời điểm này, xã Ea Bông đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, địa phương đã gửi hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc