Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng báo chí đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

09:18, 23/06/2024

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, chuyển đổi số là  đòi hỏi tất yếu đối với ngành báo chí.

Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông TRƯƠNG HOÀI ANH, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

* Ông đánh giá thế nào về tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Trên địa bàn tỉnh có 3 cơ quan báo chí địa phương (Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Chư Yang Sin); có 2 cơ quan báo chí thường trú; 11 cơ quan báo chí có văn phòng đại diện; 19 cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú và 24 cơ quan báo chí đăng ký, phân công phóng viên tác nghiệp thường xuyên. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có 15 đài truyền thanh - truyền hình; trung tâm truyền thông - văn hóa - thể thao cấp huyện và 184 đài truyền thanh cấp xã. 

Ông Trương Hoài Anh.

Nhìn chung, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh đã bám sát các hoạt động diễn ra của đời sống xã hội, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước để tập trung thông tin tuyên truyền. Báo chí đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, đồng thời là vũ khí sắc bén, hiệu quả trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

* Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mức độ chuyển đổi số trong báo chí, đặc biệt là báo chí tại địa phương hiện nay như thế nào, thưa ông?

Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg, ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND, ngày 11/8/2023 về triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133, các cơ quan báo chí địa phương, các sở, ngành liên quan đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch triển khai. Bên cạnh đó Bộ TT&TT đã có Quyết định số 951/QĐ-BTTTT, ngày 2/6/2023 ban hành Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí gồm 5 trụ cột và 42 tiêu chí. Qua quá trình triển khai, bước đầu có thể đánh giá sơ bộ như sau:

Phóng viên tác nghiệp về thu hoạch lúa vụ đông xuân 2023 - 2024 tại vựa lúa huyện Lắk.

Công tác chuyển đổi số báo chí của tỉnh bước đầu có chuyển biến, các cơ quan báo chí của tỉnh đã quan tâm, đầu tư, bố trí nguồn lực, nhân lực để phục vụ chiến lược chuyển đổi số báo chí của cơ quan, đơn vị mình.Các cơ quan báo chí đã tích cực học tập kinh nghiệm ở các tỉnh thành, các cơ quan báo chí lớn về công tác chuyển đổi số báo chí. Theo đánh giá của Bộ TT&TT, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk là hai trong tổng số 273 cơ quan báo chí của cả nước tiên phong triển khai Quyết định số 951/QĐ-BTTTT về thực hiện đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số báo chí của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, đó là việc phát triển hệ thống báo chí theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện, đa dịch vụ gặp nhiều khó khăn; việc xây dựng mô hình kinh tế báo chí mới, đa dạng hóa nguồn thu báo chí chưa hiệu quả…

* Với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về báo chí, Sở TT&TT sẽ tham mưu tỉnh có những kế hoạch, chương trình, dự án gì để hỗ trợ các đơn vị báo chí, người làm báo thực hiện quá trình chuyển đổi số một cách linh hoạt và thực tế, thưa ông?

Với vai trò là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn, Sở TT&TT ưu tiên tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương và hướng dẫn của Bộ TT&TT để chủ động triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến công tác chuyển đổi số báo chí của tỉnh, đặc biệt là Bộ chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động báo chí; nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi số báo chí gắn với chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường hợp tác, học tập kinh nghiệm từ các cơ quan báo chí có sự phát triển mạnh về báo chí số, nhằm nắm bắt được những xu hướng và thành tựu mới trong lĩnh vực này.

Để triển khai có hiệu quả chiến lược chuyển đổi số báo chí trên địa bàn, Sở TT&TT kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ, kinh nghiệm về chuyển đổi số báo chí cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; giới thiệu các mô hình, cơ quan điển hình về chuyển đổi số báo chí để các cơ quan báo chí của tỉnh học tập kinh nghiệm nhằm triển khai có hiệu quả, chất lượng chiến lược chuyển đổi số báo chí trên địa bàn…

* Xin cảm ơn ông!

Lan Anh (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc