Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh: Khen thưởng quần chúng tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

12:00, 30/01/2022

Trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng tình hình an ninh trật tự của huyện Buôn Đôn vẫn được giữ vững ổn định. Kết quả này có sự đóng góp rất đáng ghi nhận của những quần chúng tiêu biểu ở các thôn, buôn.

Đại diện Công an huyện Buôn Đôn trao Giấy khen và quà Tết của Công an tỉnh các quần chúng tiêu biểu.
Đại diện Công an huyện Buôn Đôn trao Giấy khen và quà Tết của Công an tỉnh các quần chúng tiêu biểu.

 Đây là những người dân trong thời gian qua đã vừa nêu gương và tích cực vận động đồng bào ở các buôn làng chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vừa nhiệt tình tham gia công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, tích cực giúp đỡ cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an các cấp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn huyện.  

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện Công an huyện Buôn Đôn đã đến thăm, trao Giấy khen, tặng quà Tết cho 46 quần chúng và thân nhân tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; động viên họ tiếp tục phát huy những việc làm tốt, góp sức tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

 Trọng Tính

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.