Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

12:17, 22/08/2023

Sáng 22/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, chủ trương, đường lối, quan điểm, các chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung rà soát, cụ thể hoá, xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong LLVT của từng địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phân kỳ thực hiện cụ thể hằng năm; tổ chức Hội nghị song phương trao đổi, thống nhất, ký kết chương trình phối hợp để triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngay sau khi ký kết chương trình phối hợp, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng, đơn vị thuộc quyền quán triệt, triển khai cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện ở địa phương có chất lượng, hiệu quả, quan tâm đầu tư kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tiểu biểu như các huyện Lắk, Ea Súp, Krông Ana, M'Drắk...

Định kỳ 6 tháng, hằng năm cùng với tổ chức sơ, tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đều gắn với đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp, phát sinh để triển khai thực hiện năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được; đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong LLVT địa phương nửa nhiệm kỳ còn lại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đình Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục có những chủ trương, nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhất là đối với những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong thực hiện các nhiệm vụ được trao đổi tại hội nghị; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội của cấp huyện để cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình thực hiện bảo đảm phù hợp, sát đúng, hiệu quả. Thường xuyên phối hợp với Ban Thường vụ cấp huyện theo dõi tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong LLVT ở địa phương; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thống nhất triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định.

Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị Ban Thường vụ cấp huyện phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, phát huy sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, bảo đảm ngày càng liên hoàn, toàn diện, vững chắc, xây dựng thế trận lòng dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Ea H’leo nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động
Huyện Ea H'leo có lợi thế về tài nguyên đất đai và nguồn lao động dồi dào. Những năm qua, chính quyền địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.