Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm chế độ, chính sách cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

17:57, 12/03/2024

Chiều 12/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2013 - 2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013; Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quá trình thực hiện cơ bản đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2013 đến nay, Đội K51 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 251 hài cốt liệt sĩ, trong đó ở trong nước có 103 hài cốt liệt sĩ, tại Campuchia có 148 hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời kiến nghị, đề xuất để bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh HYim Kđoh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh H’Yim Kđoh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chế độ, chính sách đúng quy định, đến khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân; huy động sức mạnh tổng hợp hỗ trợ về chế độ, chính sách, mọi mặt cho tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thường xuyên rà soát trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống cho Đội K51 nhằm bảo đảm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Quỳnh Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc