Multimedia Đọc Báo in

Kiên quyết xử phạt, truy thu những đơn vị đóng chậm, thiếu và trốn BHXH...

17:06, 22/11/2012

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7256/UBND-VHXH, ngày 20- 11- 2012 về việc tăng cường thu và giảm nợ Bảo hiểm xã hội(BHXH), Bảo hiểm y tế(BHYT) và Bảo hiểm thất nghiệp( BHTN).

Qua đó, yêu cầu đơn vị Bảo hiểm xã hội Dak Lak chủ động, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch- Đầu tư; Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát số doanh nghiệp, lao động, tiền lương, tiền công người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; kiên quyết tiến hành các biện pháp cần thiết đối với các đơn vị nợ kéo dài; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm tạo chuyển biến nhận thức và hành động của các ngành, các cấp đối với vấn đề này.
 
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội triển khai công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về BHXH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử phạt, truy thu những đơn vị đóng chậm, đóng thiếu và trốn BHXH, BHYT, BHTN. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường đôn đốc, chỉ đạp các phòng Giáo dục- Đào tạo của huyện, TX, TP; các trường học thuộc phạm vi quản lý, thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo Luật BHYT. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt công tác trích nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng chậm, trốn đóng hoặc dây dưa, nợ đọng kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động…
Lê Thành

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.