Multimedia Đọc Báo in

Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số

09:00, 15/05/2013

 

Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2013 (từ ngày 1 đến 30-6), UBND tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động từ tỉnh đến cơ sở với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số” nhằm tiếp tục tuyên truyền, bảo đảm cho mọi trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch cụ thể và việc làm thiết thực về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 90 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Dak Lak giai đoạn 2012-2020. Bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực tổ chức mùa hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tổ chức gặp mặt, biểu dương trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiêu biểu; biểu dương những tập thể, cá nhân là những tấm gương điển hình có nhiều đóng góp, cống hiến cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc phòng, chống xâm hại, ngược đãi và bạo hành trẻ em.

Đ.T

 

 


Ý kiến bạn đọc