Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

11:13, 11/09/2015

Sáng 10-9, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến một số nội dung chính của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01 ngày 14-4-2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108 và một số văn bản khác của Trung ương, Chính phủ, UBND tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế; cụ thể như: quy định về các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế; các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế; nguyên tắc thực hiện tinh giản biên chế và tiêu chí quản lý, sử dụng số biên chế đã được tinh giản; cách tính trợ cấp đối với những trường hợp tinh giản biên chế; trình tự và thời hạn giải quyết tinh giản biên chế; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế…

UBND huyện Cư Kuin yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện chính sách tinh giản biên chế; đồng thời khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xác định các đối tượng hội đủ điều kiện tinh giản biên chế.

  Quỳnh Liên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.