Multimedia Đọc Báo in

Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơ kết các chương trình phối hợp hoạt động năm 2015

23:22, 15/12/2015
Chiều 15-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết các chương trình phối hợp hoạt động năm 2015 với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đắk Lắk. Đồng chí H’ Kim Hoa Byă, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
th
Quang cảnh Hội nghị
Chương trình phối hợp về công tác dân vận đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngành Y tế và Ngân hàng Nhà nước quan tâm triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết 25 của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân trên các lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tín dụng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân vận của lực lượng vũ trang được đẩy mạnh, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội. Các hoạt động phối hợp về công tác dân vận trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Thông qua chương trình phối hợp, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và các ngành tham gia ký kết đã trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước...
Trong năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy triển khai và thực hiện kịp thời những chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác dân vận chính quyền; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí H’ Kim Hoa Byă đề nghị các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Đảng, Nhà nước, của ngành về công tác dân vận; trọng tâm là đẩy manh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới” và Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2015-2020 đã ký kết giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị. Trong quá trình thực hiện tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cơ chế phối hợp thực hiện công tác phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình phối hợp công tác trên các lĩnh vự chăm sóc sức khỏe nhân dân, tín dụng, tiền tệ, ngân hàng, dân vận của lực lượng vũ trang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…
  Hồng Chuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.