Multimedia Đọc Báo in

Sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

11:08, 25/02/2016

Ngày 24 - 2, Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Ban chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp năm 2015, triển khai công tác năm 2016.

Trong năm qua, Ban chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, chương trình phối hợp hoạt động sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nội dung phối hợp tập trung những nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến rộng rãi Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên... Qua đó góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2016, Ban chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trọng tâm là các nhiệm vụ: Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; tích cực tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác tuyển quân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân…
 

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc