Multimedia Đọc Báo in

Di dời các hộ dân trong khu vực quy hoạch có ảnh hưởng đến cảnh quan Hồ Lắk

16:45, 19/12/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9943/UBND-NN&MT ngày 12-12 về phương án di dời các hộ dân trong khu vực quy hoạch có ảnh hưởng đến cảnh quan hồ Lắk.

hồ Lắk.jpg
Du khách thưởng lãm cảnh đẹp hồ Lắk. (Ảnh minh họa)

Theo đó, giai đoạn 1 sẽ di dời 14 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức tại Khu 1, dự kiến bố trí tái định cư tại khu quy hoạch điểm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk hoặc tại khu quy hoạch điểm dân cư tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Giai đoạn 2, di dời 22 hộ gia đình, cá nhân tại Khu 2, dự kiến bố trí tại khu quy hoạch điểm dân cư tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk.

UBND tỉnh giao các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, hướng dẫn UBND huyện Lắk triển khai thực hiện các nội dung công việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật; tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đến phương án bố trí vốn hoặc kêu gọi đầu tư theo quy định.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.