Huyện M'Đrắk: Diện tích cây ăn quả tăng mạnh
Cập nhật lúc 15:41, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 14-10-2016 của Tỉnh ủy và Chương trình số 22-CT/HU, ngày 19-4-2017 của Huyện ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, huyện M’Đrắk đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao năng suất, sản lượng.

Đồng thời khuyến khích người dân trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê để nâng cao thu nhập trên một diện tích; phát triển cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP…

Đến nay, toàn huyện đã có 614,2 ha cây ăn quả các loại, đạt 239% kế hoạch, tăng 357,2 ha so với năm 2016; chủ yếu tập trung ở các xã Ea Pil 297,2 ha (tăng 237,2 ha so với năm 2016); Cư Prao 130 ha (tăng 120 ha); Cư Mta 33 ha; Cư Króa 24 ha; Ea Mdoal và Ea Lai, mỗi xã 25 ha... Phần lớn diện tích tăng là do người dân trồng xen trong vườn cà phê hoặc chuyển đổi từ cà phê, cao su già cỗi, hoa màu năng suất kém sang trồng cây ăn quả. Từ tháng 5-2017, ngành nông nghiệp huyện M’Đrắk đã xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, diện tích 138 ha tại địa bàn xã Ea Pil và Cư Prao với các loại cây như chanh leo tím Đài Loan, nhãn tiêu da bò, vải thiều, mãng cầu gai Thái Lan, bơ và cây ăn quả có múi...

Thu Nguyệt

 

,