Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội
Cập nhật lúc 17:43, Thứ Tư, 17/01/2018 (GMT+7)
Ngày 17-1, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ–TB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.
 
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. 
 
Tại điểm cầu Đắk Lắk, tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến 

 
Năm 2017, Bộ LĐ–TB&XH đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trong lĩnh vực lao động, tỷ lệ thất nghiệp là 2,24%, trong đó khu vực thành thị là 3,18%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn dưới 7%, giảm khoảng 1,35% so với cuối năm 2016. 
 
Cả nước đã giải quyết việc làm cho trên 1,6 triệu người, đạt 102,48% kế hoạch, trong đó tạo việc làm trong nước cho trên 1,5 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch; trên 134,7 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 127,6% kế hoạch. Cả nước có 13,811 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 25,2% lực lượng lao động; trên 11,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp đạt chỉ tiêu tuyển sinh đề ra với 2,2 triệu người. 
 
Thực hiện năm “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn ngành đã rà soát, xem xét, giải quyết trên 5.900 hồ sơ người có công, qua đó xác nhận và tổ chức trao Bằng Tổ quốc ghi công cho trên 1.200 liệt sỹ, công nhận 2.500 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; hỗ trợ về nhà ở cho gần 314 nghìn gia đình người có công và gần 650 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp mộ liệt sỹ, các công trình nghĩa trang, đài tưởng niệm...
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

 
Trong lĩnh vực xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,35% so với cuối năm 2016, riêng các huyện nghèo giảm 5%; trong năm đã thực hiện công tác trợ giúp xã hội cho trên 2,78 triệu đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí ước tính khoảng 15 nghìn tỷ đồng...
 
Năm 2018, ngành LĐ–TB&XH phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản: giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội trong lực lượng lao động từ 26,5-28%; tuyển mới giáo dục nghề nghiệp khoảng 2,2 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58-60%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1-1,3%…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, toàn ngành LĐ-TB&XH cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội để triển khai đạt kết quả cao; thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách tiền lương trong khu vực sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội; thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tăng cường tuyên truyền về giới, bình đẳng giới...
 
Quỳnh Anh
 
,