Chỉ số PAPI của Đắk Lắk giảm mạnh
Cập nhật lúc 17:24, Thứ Sáu, 04/05/2018 (GMT+7)
.
Theo công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2017 của Đắk Lắk đã giảm mạnh và nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất.
 
Cụ thể, Chỉ số PAPI năm 2017 của tỉnh đạt 34,64 điểm, giảm 1,01 điểm, tụt 22 bậc so với năm 2016 và xếp 55/63 tỉnh, thành phố. Trong các nội dung đánh giá, chỉ có 2 nội dung tăng điểm là “Cung ứng dịch vụ công” tăng 0,22 điểm, đạt 7,0 điểm, thuộc nhóm trung bình thấp và nội dung “Thủ tục hành chính công” tăng 0,07 điểm, đạt 7,24 điểm, thuộc nhóm trung bình cao. 
 
Các nội dung còn lại đều bị giảm điểm, gồm nội dung “Kiểm soát tham nhũng” giảm 0,4 điểm, đạt 5,2 điểm, thuộc nhóm thấp nhất; nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” giảm 0,58 điểm, đạt 5,21 điểm, thuộc nhóm trung bình thấp; nội dung “Công khai minh bạch” giảm 0,32 điểm, đạt 5,17 điểm, thuộc nhóm thấp nhất; nội dung “Trách nhiệm giải trình” giảm 0,01 điểm, đạt 4,82 điểm, thuộc nhóm trung bình thấp.
 
Được biết, Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.
 
Giang Nam
,