Multimedia Đọc Báo in

Cá nhân kinh doanh có thể nộp thuế khoán tại Bưu điện Buôn Ma Thuột

19:37, 03/05/2018

Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột vừa thống nhất ký hợp đồng ủy nhiệm cho Bưu điện Buôn Ma Thuột thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Theo đó, Đội thuế liên xã - phường số 1 (gồm các phường: Thống Nhất, Tân Tiến, Thành Nhất, Thành Công, xã Cư Êbur) và Đội thuế phường Tự An - Tân Thành sẽ thực hiện ủy nhiệm thu thuế thông qua Bưu điện Buôn Ma Thuột từ ngày 1-5-2018.

Đội thuế liên xã - phường số 2 (gồm các phường Ea Tam, Khánh Xuân và các xã Ea Kao, Hòa Khánh, Hòa Phú, Hòa Xuân); Đội thuế liên xã - phường số 3 (gồm các phường: Tân An, Tân Lập, Tân Hòa, các xã Hòa Thắng, Hòa Thuận, Ea Tu) và Đội thuế phường Thắng Lợi - Tân Lợi sẽ thực hiện ủy nhiệm thu thuế thông qua Bưu điện Buôn Ma Thuột từ ngày 1-6-2018.

;p
Nhân viên Bưu điện Buôn Ma Thuột (bìa phải) thực hiện giao dịch với khách hàng (Ảnh minh họa)

Bưu điện Buôn Ma Thuột được ủy nhiệm thu các khoản lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản, tiền phạt và tiền chậm nộp của các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Ngoài ra còn có các khoản thuế phát sinh trên phần doanh thu hóa đơn hằng quý, các khoản nợ thuế, phí của của cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Bưu điện Buôn Ma Thuột được nhận thù lao căn cứ trên kết quả số tiền thuế thu được và có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền đã thu ngay trong ngày hoặc chậm nhất là trước 12 giờ ngày làm việc tiếp theo.

Hình thức thu thuế này sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, phát triển nhiều dịch vụ thu ngân sách hiện đại, từng bước thay thế dần hình thức thu thủ công bằng tiền mặt và tiến đến thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc