Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tổng kết Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020

16:59, 28/09/2018

Sáng 28-9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản (DS-SKSS) Việt Nam giai đoạn 2011-2020, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 có mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, cải thiện SKSS, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề cơ cấu dân số và phân bố dân số, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tại Đắk Lắk, giai đoạn 2011-2017, các cấp ủy đảng, chính quyền đã có các văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược một cách đồng bộ, rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, quan niệm về hôn nhân và sinh đẻ của nhân dân đã có chuyển biến, đa số các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã chấp nhận thực hiện quy mô gia đình ít con.

Qua đó nhiều chỉ tiêu về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011-2017 đều đạt so với kế hoạch trung ương giao: tỷ suất sinh thô giảm từ 17,9%o xuống còn 17%o;  mức giảm sinh giảm từ 0,8%o xuống còn 0,3%o; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 67,5%; tỷ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế  tăng từ 87% lên 98%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thể nhẹ cân giảm từ 25,6% xuống còn 19,6% và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thể thấp còi giảm từ 35,5% xuống còn 31,8%; bình quân mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 2,34 con, gần đạt mức sinh thay thế của cả nước...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh H’Yim Kđoh trao bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh H’Yim Kđoh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh H’Yim Kđoh khẳng định, bên cạnh những thành quả thì công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, đó là: một bộ phận dân cư vẫn còn quan niệm thích sinh nhiều con; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang có xu hướng gia tăng; việc thực hiện các mô hình để nâng cao chất lượng DS còn nhiều khó khăn… Để giải quyết những thách thức này trong thời gian tới, cần sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa các cấp các ngành  liên quan...

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Xuân Thủy tặng giấy khen cho các cá nhân có Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh H’Yim Kđoh khẳng định, bên cạnh những thành quả thì công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, đó là: một bộ phận dân cư vẫn còn quan niệm thích sinh nhiều con; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang có xu hướng gia tăng; việc thực hiện các mô hình để nâng cao chất lượng DS còn nhiều khó khăn… Do đó, để giải quyết những thách thức này trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 21/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác DS-KHHGĐ; ngành Y tế và các ngành chức năng kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức làm công tác DS-KHHGĐ và SKSS từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ nhằm chuyển đổi hành vi về DS-SKSS của người dân; Sở Y tế cần phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành Đề án tăng cường công tác DS-KHHGĐ của tỉnh giai đoạn 2018-2020.
Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Xuân Thủy trao Giấy khen của Sở Y tế tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 14 cá nhân; Sở Y tế tặng giấy khen cho 13 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc