Multimedia Đọc Báo in

Không tăng biên chế tại Bộ phận một cửa

19:32, 23/11/2018
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp thành lập hoặc kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch. 
 
Bố trí công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa có trình độ chuyên môn; hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận một cửa đối với những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, bảo đảm không tăng biên chế. 
 
Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa UBND TP. Buôn Ma Thuột
Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa UBND TP. Buôn Ma Thuột
 
Công chức đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND các cấp cần tham gia vào việc tổ chức, vận hành Bộ phận một cửa, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC. 
 
Cùng với đó, chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch, quá hạn trong việc giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi xảy ra tình trạng giải quyết TTHC quá hạn, triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC bảo đảm thực chất. 
 
Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp; đến cuối năm 2019, 100% hồ sơ TTHC được theo dõi qua hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. 
 
Ngoài ra, cần kịp thời động viên, khen thưởng công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức có hành vi vi phạm…
 
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.