Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

17:16, 15/11/2018

UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chợ Ea Tu (xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) được lựa chọn để xây dựng mô hình thí điểm với mục tiêu xây dựng chợ kinh doanh các ngành hàng thực phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng; nâng cao chất lượng phục vụ và văn minh thương mại; góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Chợ Ea Tu
Chợ Ea Tu được lựa chọn để xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mô hình chợ thí điểm phải bảo đảm các tiêu chí: chợ nằm trong quy hoạch chợ của địa phương và hoạt động có hiệu quả; có khu kinh doanh hàng thực phẩm riêng biệt; chủ thể kinh doanh hàng thực phẩm cố định phải có đăng ký kinh doanh; xác định được nguồn gốc các mặt hàng thực phẩm chủ yếu đang mua bán tại chợ; khu vực chế biến, kinh doanh thực phẩm được chia theo nhóm hàng riêng biệt; có khu xử lý chất thải trong chợ bảo đảm theo quy định, có kho lạnh để bảo quản thực phẩm phù hợp với quy mô chợ…

Kinh phí thực hiện 250 triệu đồng (hỗ trợ từ ngân sách Trung ương). Năm 2019, mô hình sẽ được nhân rộng tại các chợ trung tâm huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kinh phí thực hiện để nhân rộng mô hình được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: ngân sách Trung ương (hỗ trợ theo chương trình mục tiêu hằng năm); nguồn vốn xã hội hóa; nguồn ngân sách địa phương (trên cơ sở đề nghị của Sở Công thương, tùy theo khả năng cân đối ngân sách được Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết).

Lê Hương

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Krông Năng chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.