Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở cơ sở

15:29, 28/12/2018

Sáng 28-12, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cùng đại diện các gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập xuất sắc tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau 3 năm (từ 2016 đến 2018) triển khai thực hiện Quyết định 281, số gia đình, cơ quan, trường học, thôn, buôn, tổ dân phố tham gia phong trào ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2018 có 264.150 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập (đạt 61,2%, tăng 22,4% so với năm 2016); 359/423 dòng họ, hội đồng hương đăng ký xây dựng dòng họ học tập; có 2.197/ 2.461 thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng cộng đồng học tập (đạt 89,3%, tăng 30,6% so với năm 2016); 1.222/1.767 cơ quan, trường học, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đơn vị học tập. Đến nay đã có 160.555 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập; 220 dòng họ, hội đồng hương đạt danh hiệu dòng họ học tập; 1.438 thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu cộng đồng học tập; 1.024 cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu đơn vị học tập. Các phong trào học tập đã tác động trực tiếp, có hiệu quả đối với việc duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các địa phương, cũng như tác động gián tiếp đến các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quyết định 281; đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện đề án đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Các gia đình học tập tiêu biểu nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
Các gia đình học tập tiêu biểu nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh H’Yim Kđoh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành đã đạt được trong thời gian qua. Nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời; triển khai, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu để thực hiện các mục tiêu đề ra; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh; đầu tư, củng cố các trung tâm học tập cộng đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể tiêu biểu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể tiêu biểu.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao Bằng khen tặng 8 tập thể, 18 gia đình; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 gia đình, dòng họ tiêu biểu. Hội Khuyến học tỉnh cũng trao Giấy khen tặng 40 gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập tiêu biểu trong thời gian qua.

Duy Tiến    

 


Ý kiến bạn đọc