Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia

22:07, 14/05/2019

Chiều 14-5, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương trong cả nước về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trị hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, trong 4 tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện đánh giá tác động 177 TTHC, ban hành 700 quyết định công bố 13.386 TTHC để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

3123
Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, đến nay có 19/23 bộ, cơ quan và 54/63 địa phương ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Các bộ, ngành đã ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh, đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương 6.300 tỷ đồng.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến nay 100% Văn phòng bộ, địa phương đã tiếp nhân nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Nhiều địa phương đã tổ chức tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. 100% các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản với Trục liên thông văn bản quốc gia.

3123
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Theo đánh giá tại hội nghị, việc triển khai công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC vẫn còn một số hạn chế: việc kiểm soát khâu ban hành TTHC chưa chặt chẽ; việc ban hành tài liệu hướng dẫn và kế hoạch cải thiện các chỉ số, chỉ số thành phần còn chậm; vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC; Cổng dịch vụ công cấp tỉnh chưa tích hợp ký số trong giải quyết TTHC, chức năng thanh toán trực tuyến còn hạn chế; hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa triển khai đầy đủ, toàn diện đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát TTHC từ khâu dự thảo...

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn bộ phận một cửa các cấp; hoàn thành việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin điện tử một cửa; rà soát việc cập nhật, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC thuộc thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Chính phủ; thí điểm không gửi văn bản giấy đối với các văn bản điện tử đã ký số…

Nguyễn Xuân

 

 

 


Ý kiến bạn đọc