Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả":
Phấn đấu năm 2020 phải đạt chỉ số về vệ sinh toàn xã và truyền thông
Cập nhật lúc 17:35, Thứ Ba, 30/07/2019 (GMT+7)
.
Chiều 30-7, UBND tỉnh tổ chức họp Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, giai đoạn 2016 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì cuộc họp.
 
Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” đã triển khai từ năm 2016 (từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới), với 3 hợp phần gồm: Cấp nước nông thôn (hợp phần 1); Vệ sinh nông thôn (hợp phần 2); Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, theo dõi và đánh giá chương trình (hợp phần 3). 
 
ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi họp
 
Trong giai đoạn 2016 - 2018, số đấu nối cấp nước tới hộ gia đình là 4.551 hộ, đạt 32,3% kế hoạch; 70% hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện; 80% hộ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng; tất cả các trường học, trạm y tế có công trình cấp nước, vệ sinh và rửa tay hoạt động; có 5/12 xã đạt chỉ số vệ sinh toàn xã.
 
Hiện nay, do khó khăn về nguồn vốn nên 6 tháng đầu năm 2019, các hợp phần 1 và 2 chưa thi công, riêng hợp phần 3 đã triển khai 4 hoạt động từ nguồn kinh phí tạm ứng của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường. Sở NN-PTNT giải ngân trên 10,8 tỷ đồng, đạt 20,3%. Các sở, ngành còn lại chưa giải ngân được do nguồn vốn mới được chuyển vào tài khoản nguồn từ ngày 11-7-2019.
 
ảnh
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Hữu Thành Cát báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình của ngành

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020; tập huấn cho cán bộ tham gia Chương trình để nắm chắc quy trình triển khai đối với từng lĩnh vực; các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn, phấn đấu năm 2020 phải đạt chỉ số về vệ sinh toàn xã và truyền thông; ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Y tế tăng cường tuyên truyền về vệ sinh toàn xã đối với 30 xã như mục tiêu đã đề ra, đồng thời huy động nguồn lực khác cùng tham gia thực hiện nhằm đạt mục tiêu cấp nước và vệ sinh môi trường, hộ gia đình, các cơ sở công cộng...

Minh Thuận

 

 

,