Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ huyện Ea Kar triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021

14:57, 31/01/2021

Đảng bộ huyện Ea Kar vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, hoạt động của các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện Ea Kar có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung, quyết liệt, hiệu quả, bám sát cơ sở.

Huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 183 đảng viên mới. Theo kết quả phân loại cuối năm, 42/47 tổ chức cơ sở đảng và trên 91,7% tổng số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

52342
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă trao Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy tặng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

Năm 2021, huyện Ea Kar tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng như: giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar đã tặng Giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.   

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


Thư kêu gọi ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Thư kêu gọi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - năm 2023.