Multimedia Đọc Báo in

Tỉnh Đắk Lắk được phân bổ 9 ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15:00, 22/02/2021

Sáng 22-2, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã thông qua Đề án chuẩn bị nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, số lượng ĐBQH khóa XV của tỉnh theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 9 đại biểu (trong đó các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu về ứng cử 4 đại biểu; ở địa phương giới thiệu 5 đại biểu; chuẩn bị số dư ở mỗi đơn vị bầu cử ít nhất là 2 người). Số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 75 đại biểu (khối tỉnh 43 đại biểu, khối huyện 32 đại biểu).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại cuộc họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và Dự thảo Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã báo cáo về tiến độ, nội dung liên quan đến cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ đã triển khai thực hiện trong thời gian qua…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê đóng góp ý kiến tại cuộc họp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Cường lưu ý: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành nên các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào sự phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động để đôn đốc, nhắc nhở, nắm tình hình triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cần nhanh chóng tiếp thu những ý kiến góp ý tại cuộc họp để hoàn chỉnh các dự thảo, đề án; lãnh đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; chú ý công tác bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử từ tỉnh đến địa phương phải gắn với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc