Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana tổng kết công tác bầu cử

21:03, 19/06/2021
Ngày 18-6, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Krông Ana đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.  
 
Toàn huyện có 58.667 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,9%. Các cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, huyện, đảm bảo được cơ cấu, chất lượng đại biểu được nâng lên đáng kể so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể đã bầu được 3 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện và 200 đại biểu HĐND xã, thị trấn.
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của UBND huyện
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của UBND huyện
 
Tại hội nghị, Ủy ban bầu cử huyện đã đánh giá những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Trong dịp này, UBND huyện Krông Ana đã tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Vân Anh