Multimedia Đọc Báo in

Thu hơn 39 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

21:46, 26/07/2021

Đến tháng 7-2021, toàn tỉnh đã thu được hơn 39 tỷ đồng tiền cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trong số khoảng 78,7 tỷ đồng tiền dự kiến thu năm 2021.

Toàn tỉnh hiện có hơn 216,9 nghìn ha rừng thuộc quản lý của 167 chủ rừng là tổ chức, nhóm hộ, cộng đồng, cá nhân được chi trả DVMTR. Trong đó, có 18 chủ rừng là tổ chức nhà nước, 129 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình, 13 UBND cấp phường xã được giao quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và 7 chủ rừng khác.

Lực lượng kiểm lâm VQG Chư Yang Sin trao đổi công việc với người dân nhận khoán rừng trong một chuyến tuần tra, bảo vệ rừng
Lực lượng kiểm lâm VQG Chư Yang Sin trao đổi với người dân nhận khoán rừng trong một chuyến tuần tra, bảo vệ rừng.

Việc thực hiện chi trả DVMTR đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh, tạo nguồn thu cho chủ rừng và các hộ dân nhận khoán rừng. Đặc biệt, từ khi Nhà nước dừng việc khai thác gỗ tự nhiên các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên lâm nghiệp đã không còn nguồn thu để đảm bảo cho công tác QLBVR thì nguồn thu từ tiền DVMTR đã góp phần giải quyết khó khăn về kinh phí cho các đơn vị hoạt động.

Cũng nhờ nguồn thu từ DVMTR, các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã giao khoán cho hàng chục cộng đồng, hàng nghìn hộ dân (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sống gần rừng) góp phần tạo nguồn thu nhập, nâng cao ý thức của người dân trong công tác QLBVR, đồng thời bổ sung lực lượng cho các chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, QLBVR.

Vạn Tiếp