Tổ chức thanh, kiểm tra 6 nhà máy thủy điện về an toàn hồ đập
Cập nhật lúc 08:09, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)
Năm 2018, Sở Công thương sẽ tiến hành thanh, kiểm tra về công tác bảo đảm an toàn hồ đập và phòng chống lụt bão đối với 6 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.
 
Cụ thể, các đơn vị được thanh, kiểm tra gồm: Nhà máy thủy điện Krông Hnăng (do Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba quản lý, vận hành), thủy điện Buôn Tua Shar, Sêrêpốk 3 (Công ty thủy điện Buôn Kuốp), thủy điện Sêrêpốk 4 (Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đại Hải), thủy điện Đrây H’linh và Đrây H’linh 1 (Công ty Lưới điện cao thế miền Trung).
 
Hồ chứa nhà máy thủy điện Buôn Tua Shar
Hồ chứa nhà máy thủy điện Buôn Tua Shar
 
Trên địa bàn tỉnh hiện có 24 nhà máy thủy điện đã đi vào vận hành với tổng công suất 957 MW, trong đó, riêng trên lưu vực sông Sêrêpốk có 12 công trình, công suất 841 MW.
 
Minh Thông
 
,