Multimedia Đọc Báo in

Chuyển đổi được gần 500 ha đất lúa sang trồng loại cây khác

16:35, 20/04/2018

Sở NN-PTNT cho biết, vụ đông xuân 2017-2018, các địa phương trong tỉnh đã chuyển đổi được gần 500 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác.

Trong đó, khoai lang 238 ha, ngô 85 ha, đậu các loại 36 ha, cỏ chăn nuôi 85 ha, còn lại là các cây trồng khác. Mặc dù việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp người sản xuất giải quyết được vấn đề nước tưới, hạn chế thiệt hại, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập.

ảnh
Đất lúa được chuyển đổi sang trồng khoai lang ở huyện Lắk

Tuy nhiên, việc chuyển đổi còn manh mún, chưa nhiều, do đó rất khó khăn cho ngành Nông nghiệp trong việc bố trí thời vụ.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.