Kiến nghị Trung ương bổ sung kinh phí xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp
Cập nhật lúc 17:30, Thứ Năm, 10/05/2018 (GMT+7)
.
UBND tỉnh vừa kiến nghị với Trung ương bổ sung kinh phí hỗ trợ địa phương phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu. Cụ thể, ngày 30-10-2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn 9674/BKHĐT-QLKKT về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với Khu công nghiệp Hòa Phú và Cụm công nghiệp Tân An 1, 2, trong đó đồng ý hỗ trợ 170 tỷ đồng cho các khu, cụm công nghiệp này trong giai đoạn 2016-2020.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh và đại diện các sở, ngành kiểm tra hạ tầng xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Phú
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh và đại diện các sở, ngành kiểm tra hạ tầng xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Phú
 
Tuy nhiên, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú và Cụm công nghiệp Tân An 1, 2 đến thời điểm này mới chỉ được bố trí 98 tỷ đồng. Do đó, UBND tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm, bổ sung số vốn còn thiếu 72 tỷ đồng để tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2020 theo Quyết định 351/QĐ-TTg  ngày 29-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Minh Thông
 
,