Multimedia Đọc Báo in

Agribank Đắk Lắk: Gần 26 nghìn khách hàng tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng

16:07, 03/10/2019
Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk) cho biết, đến 30-9, doanh thu Bảo an tín dụng (BATD) tại đơn vị đã đạt trên 14,7 tỷ đồng, bằng 64% chỉ tiêu năm 2019. 
 
Hiện có 25.958 khách hàng (chiếm 70% số khách hàng hộ sản xuất, cá nhân vay vốn) tham gia BATD; dư nợ vay được bảo hiểm từ BATD là 2.672 tỷ đồng (47% trên tổng dư nợ hộ sản xuất, cá nhân).
 
Agribank Đắk Lắk phối hợp với ABIC Đắk Lắk thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiếm cho khách hàng
Agribank Đắk Lắk phối hợp với ABIC Đắk Lắk thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng
 
Có được kết quả trên là nhờ trong thời gian qua Agribank Đắk Lắk đã phối hợp với Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Đắk Lắk (ABIC Đắk Lắk) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giải thích cho nhân dân biết lợi ích cũng như quyền lợi của việc mua bảo hiểm BATD khi vay vốn tại Agribank. 
 
Thực tế trong 9 tháng năm 2019, khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, Agribank Đắk Lắk kịp thời phối hợp với ABIC Đắk Lắk thăm hỏi, xác minh, chi trả bồi thường thoả đáng cho khách hàng gặp rủi ro. Theo số liệu từ ABIC Đắk Lắk, 9 tháng năm 2019, đơn vị đã thực hiện chi trả bảo hiểm cho 107 khách hàng, với số tiền gần 3,6 tỷ đồng. 
 
Bảo hiểm BATD là sản phẩm của ABIC, bảo hiểm cho người vay vốn của Agribank. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người vay vốn và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng, ABIC thay mặt người vay trả cho ngân hàng số tiền tương ứng với dư nợ được bảo hiểm; số tiền còn lại (nếu có) sẽ được chuyển cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hợp pháp.
 
Được biết, Agribank Đắk Lắk là một trong bốn đơn vị có doanh thu nghiệp vụ ủy thác đại lý từ BATD cao nhất trong số 16 đơn vị Agribank trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên (chiếm tỷ trọng gần 10% doanh thu ủy thác đại lý toàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên).
 
Phan Quốc Lương 

Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Krông Năng chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.