Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư

22:14, 16/09/2020
Để chấn chỉnh tình trạng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) quá hạn và tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc tăng cường phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phối hợp, kịp thời tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đầu tư.
 
Bàn tư vấn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
Bàn tư vấn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)
 
Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo cụ thể cơ quan, đơn vị, địa phương chậm trễ trong công tác phối hợp, tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-5-2020 đến ngày 31-8-2020 do Sở KH-ĐT đề nghị, dẫn đến giải quyết TTHC quá hạn.
 
Sau đó đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện không tốt, không nghiêm túc nội dung này.
 
Khả Lê

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.