Multimedia Đọc Báo in

Agribank Đắk Lắk - một phần ba thế kỷ đồng hành cùng "Tam nông"

06:19, 25/03/2021
Trải qua chặng đường 33 năm hình thành và phát triển, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk) đã khẳng định sự kiên định của một thương hiệu gắn với sứ mệnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn và luôn tiên phong, chủ lực cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ tiện ích cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực “Tam nông”.

Từ sứ mệnh và tầm nhìn...

Thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI khởi xướng năm 1986 và xác định đổi mới hệ thống ngân hàng là khâu then chốt, Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Việt Nam - tiền thân của Agribank ngày nay đã ra đời ngày 26-3-1988 theo Nghị định số 53/NĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Cùng với toàn hệ thống, đến năm 2021, Agribank Đắk Lắk kỷ niệm 33 năm thành lập (26-3-1988 - 26-3-2021).

Khi mới thành lập, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chủ yếu từ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk (trước khi thành lập Ngân hàng Phát triển nông nghiệp, hệ thống ngân hàng chỉ có một cấp là Ngân hàng Nhà nước vừa quản lý nhà nước vừa thực hiện chức năng huy động và cho vay). Khi mới thành lập nguồn vốn huy động chỉ có 10 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm của dân cư và và dư nợ cho vay chỉ có 18 tỷ đồng mà thực chất là đã “đóng băng” trong các đơn vị kinh tế quốc doanh (nông trường, trạm, trại và vài cơ sở tiểu thủ công nghiệp) hoạt động cầm chừng trong giai đoạn chuyển giao từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. Cơ sở vật chất nghèo nàn, chủ yếu chuyển trực tiếp trụ sở Ngân hàng Nhà nước huyện qua thành trụ sở của Ngân hàng Phát triển nông nghiệp (lúc này toàn tỉnh có 15 chi nhánh, bao gồm cả các chi nhánh thuộc tỉnh Đắk Nông hiện nay). Đội ngũ nhân viên đông đến hàng nghìn người, nhưng trình độ chuyên môn yếu, lại chưa thích nghi với cơ chế tự hạch toán kinh doanh nên hoạt động kinh doanh thời kỳ đầu mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn.

Người dân giao dịch tại “Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng” của Agribank  tại xã Krông Nô, huyện Lắk.
Người dân giao dịch tại “Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng” của Agribank tại xã Krông Nô, huyện Lắk.

Ngay từ khi mới thành lập, Agribank Đắk Lắk đã xác định cho vay trực tiếp hộ nông dân là đối tượng khách hàng chủ yếu. Xác định cho vay nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nông dân là nhiệm vụ chính trị của Agribank Đắk Lắk đối với chính sách “Tam nông” của Đảng. Với ưu thế vượt trội về nguồn lực tài chính, mạng lưới, nguồn nhân lực và kinh nghiệm tích lũy được sau gần 10 năm thực hiện theo Chỉ thị số 202/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về cho vay kinh tế hộ gia đình; 10 năm thực hiện Quyết định 67/1999/QĐ-TTg về đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; 5 năm thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP và gần 6 năm thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”, vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn của Agribank Đắk Lắk đã được khẳng định.

Đến những con số ấn tượng

Nhờ xác định đúng mục tiêu định hướng, hoạt động của Agribank Đắk Lắk trong 33 năm qua đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Từ chỗ tổng dư nợ khi mới thành lập là 18 tỷ đồng, đến thời điểm 31-12-2020 là 12.650 tỷ đồng, lớn gấp 700 lần năm 1988. Trong đó trên 90% tổng dư nợ của Agribank Đắk Lắk dành cho khu vực nông thôn. Không dừng lại ở đó, những năm gần đây Agribank Đắk Lắk đã đến gần hơn với bà con nông dân bằng việc khai trương “Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng”. Việc làm này của Agribank Đắk Lắk không chỉ nhằm đa dạng hóa kênh phân phối mà còn giúp người dân ở các địa bàn xa trung tâm thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ của ngân hàng. Từ đó, góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, đẩy lùi nạn “tín dụng đen”, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn. Kết thúc năm kế hoạch 2020, các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu tại Agribank Đắk Lắk đều đạt và vượt so với kế hoạch giao, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng so với năm 2019, trở thành một trong những ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động kinh doanh lớn nhất trên địa bàn tỉnh và trong khu vực.

 
Kế thừa truyền thống, nền tảng đã được các thế hệ cán bộ, người lao động dựng xây qua 33 năm phát triển, cùng với toàn hệ thống Agribank, Agribank Đắk Lắk tự tin sẵn sàng chào đón thời khắc có tính lịch sử khi chuyển giao từ ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước sang hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì “Tam nông” và thành công trong hội nhập”.
 
Ông Vương Hồng Lĩnh - Giám đốc Agribank Đắk Lắk

Nguồn vốn huy động đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 102,6% kế hoạch cả năm. Trong đó, huy động từ dân cư chiếm tỷ trọng 96,2% tổng nguồn vốn (tức xấp xỉ 7.300 tỷ đồng), tăng gần 700 tỷ đồng và đạt mức tăng trưởng 6% so với năm 2019. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 12.650 tỷ đồng (tăng 703 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2%, bằng 100% kế hoạch cả năm). Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 70% tổng dư nợ; nợ xấu được kiểm soát và đẩy lùi về mức 1,1% tổng dư nợ. Thu dịch vụ đạt 63,5 tỷ đồng (cao nhất trong 8 đơn vị thuộc khu vực Tây Nguyên), hoàn thành vượt kế hoạch năm 2020. Ngoài sản xuất kinh doanh, hộ nông dân còn được Agribank Đắk Lắk cho vay khi có nhu cầu vốn để đầu tư vào các lĩnh vực phi nông nghiệp như: xuất khẩu lao động; mua xe ô tô, xe máy để phục vụ sản xuất đời sống, xây dựng, sửa chữa nhà; khắc phục khó khăn trong sản xuất, đời sống (như thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm…).

Ông Vương Hồng Lĩnh, Giám đốc Agribank Đắk Lắk cho biết, năm 2021 và những năm tiếp theo, Agribank Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nguồn lực vào lĩnh vực truyền thống, sở trường đó là “Tam nông” và các lĩnh vực ưu tiên của Đảng, Chính phủ, khẳng định vai trò tiên phong của một ngân hàng thương mại nhà nước trong cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tiếp tục đẩy mạnh cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và triển khai mạnh mẽ có hiệu quả Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó có cho vay tái canh cà phê, cho vay qua tổ, nhóm theo thỏa thuận với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ. Đồng thời, chung sức cùng các ngành các cấp trong hệ thống chính trị thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Phan Quốc Lương

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.