Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Huy động các nguồn lực đẩy nhanh quá trình đô thị hóa

08:00, 27/07/2021

Dựa trên những tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Krông Pắc đã và đang tập trung nhiều giải pháp đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung công tá quy hoạch, đầu tư hạ tầng

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Pắc, công tác quy hoạch đô thị được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Năm 2012, huyện đã hoàn thành mục tiêu đưa thị trấn Phước An trở thành đô thị loại IV.

Để bảo đảm việc xây dựng và phát triển đô thị theo đúng quy hoạch, tăng cường quản lý quy hoạch, UBND huyện đã cụ thể hóa Quy hoạch chung thị trấn Phước An bằng các đồ án chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Đông Bắc, khu đô thị mới Tây Bắc, Dự án khu dân cư Đông Bắc thị trấn… với tổng diện tích 149,7 ha (đạt tỷ lệ 14,6%).

Đến nay, công tác phát triển và mở rộng các khu đô thị đạt khoảng 60% so với trước đây. Trong đó, khu đô thị Đông Bắc đã được triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện, ước đạt 70% quy hoạch, Công viên hồ Tân An đã được đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 60% quy hoạch, các dự án còn lại đang tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch nâng cấp đô thị.

Ngoài đầu tư hạ tầng theo dự án, huyện cũng tập trung ưu tiên các nguồn vốn lồng ghép phát triển cơ sở hạ tầng đô thị như nâng cấp đường giao thông, phát triển hệ thống chiếu sáng, cải tạo các công trình công cộng phục vụ cộng đồng…

Khu đô thị Đông Bắc đã được đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện.  Ảnh: Đ.Nga
Khu đô thị Đông Bắc đã được đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện. 

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Pắc Trần Văn Hùng cho biết, trong những năm qua, huyện đã từng bước nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên các dự án phát triển nâng cấp đô thị. Các đơn vị chức năng cũng nỗ lực quản lý chặt chẽ quy hoạch, kiến trúc, điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và phát triển bền vững đô thị theo hướng hài hòa hiệu quả kinh tế - xã hội với cảnh quan sinh thái và thân thiện môi trường…  

Nỗ lực thu hút đầu tư mở rộng đô thị

Cùng với các nguồn ngân sách nhà nước, huyện đã đẩy mạnh huy động nguồn lực từ nhân dân và doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2016 - 2020, huy động vốn đầu tư toàn xã hội của huyện Krông Pắc đạt 4.621 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân và các nguồn ngoài ngân sách là 2.974 tỷ đồng.

Nhận thấy những tiềm năng, thế mạnh và sự cần thiết của việc thu hút đầu tư mở rộng, xây dựng đô thị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30-12-2020 về đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2025. Trên cơ sở đó, UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 1-4-2021 thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU về đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Thị trấn Phước An nhìn từ trên cao.
Thị trấn Phước An nhìn từ trên cao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Thị Minh Trinh cho biết, trong thời gian tới, huyện Krông Pắc sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh quá trình đô thị hóa góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, phân bổ vốn theo kế hoạch 5 năm, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng trọng điểm, cấp thiết, tạo động lực để phát triển trung tâm huyện và trung tâm các xã.

Trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt, địa phương sẽ tiếp tục rà soát các dự án hạ tầng đô thị để đề xuất danh mục đầu tư, trong đó tập trung nguồn lực cho các dự án khu đô thị Đông Bắc, khu đô thị Tây Bắc của huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, nâng cao mọi mặt đời sống người dân, tạo động lực cho quá trình đô thị hóa theo hướng hiện đại, bền vững.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn huyện Krông Pắc có 7 dự án của các công ty trong và ngoài nước triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 1.100 lao động. Đến nay, toàn huyện có 368 doanh nghiệp và 47 hợp tác xã đang hoạt động, góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm cho lao động và công tác thu ngân sách của huyện.

Lê Hương - Đinh Nga

 


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.