Multimedia Đọc Báo in

4.500 thanh niên Dak Lak được hỗ trợ, giải quyết việc làm

14:38, 01/07/2011

Thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm”, từ đầu năm đến nay, bên cạnh các nguồn vốn từ quỹ “Khởi nghiệp”, Dự án 120 (Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm), các cơ sở đoàn trong tỉnh đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho gần 17.000 thanh niên được vay trên 200 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trung tâm dạy nghề tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 28.000 đoàn viên, thanh niên và đã có 4.500 thanh niên được giải quyết việc làm. Như vậy, số thanh niên được hỗ trợ, giải quyết việc làm vượt chỉ tiêu 1.500 thanh niên và trước thời gian 6 tháng mà Tỉnh Đoàn đã đề ra trong Năm Thanh niên (chỉ tiêu đưa ra là 3.000 thanh niên).


Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.