Multimedia Đọc Báo in

Kiện toàn hệ thống y tế địa phương theo hướng tinh gọn

22:30, 04/04/2018

Kiện toàn hệ thống y tế địa phương theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII là đề nghị của Bộ Y tế đối với UBND các tỉnh, thành phố tại Công văn số 1619/BYT-TCCB ngày 26-3-2018.

Theo đó, để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho hệ thống y tế địa ở phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và thực hiện: kiện toàn hệ thống tổ chức y tế ở địa phương theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII để cải cách hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và lãnh thổ theo quy định của pháp luật.

Thăm khám cho người bệnh tại Trạm y tế xã Yang Reh, huyện Krông Bông.
Thăm khám cho người bệnh tại Trạm Y tế xã Yang Reh, huyện Krông Bông.

Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố sớm phê duyệt theo thẩm quyền việc thực hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở địa phương theo Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26-6-2017 của Bộ Y tế, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, tình hình dịch bệnh, các vấn đề sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Đối với Trung tâm Y tế huyện, trên cơ sở Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25-10-2016 của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo xây dựng đề án kiện toàn và sớm quyết định phê duyệt theo thẩm quyền mô hình Trung tâm y tế đa năng bao gồm y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số và các nhiệm vụ khác của ngành y tế, thống nhất tên gọi là “Trung tâm y tế huyện” và thực hiện quản lý theo ngành dọc. Còn đối với y tế xã phường, khẩn trương hoàn thiện việc thực hiện các quy định về tổ chức và nhân lực, bảo đảm các điều kiện để trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình…

Kim Oanh 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.