Multimedia Đọc Báo in

Thành phố Buôn Ma Thuột: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở

09:40, 25/09/2018

Với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), Thành ủy Buôn Ma Thuột đã không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở xã, phường, thôn, buôn, tổ dân phố nhằm phát huy vai trò hạt nhân ở cơ sở.

TP. Buôn Ma Thuột hiện có 44 TCCSĐ với 11.950 đảng viên, trong đó có 32 đảng bộ cơ sở, 12 chi bộ cơ sở. Theo đồng chí Huỳnh Văn Bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Buôn Ma Thuột, thời gian qua, Đảng bộ thành phố đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. Hầu hết các đảng bộ xã, phường đều tăng cường công tác cán bộ, phân công cụ thể từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn dân cư, tham gia giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đồng chí Đoàn Khắc Cung (bìa trái), Bí thư Chi bộ thôn 2 (xã Cư Êbur) thăm hỏi tình hình đời sống  của người dân trong thôn.
Đồng chí Đoàn Khắc Cung (bìa trái), Bí thư Chi bộ thôn 2 (xã Cư Êbur) thăm hỏi tình hình đời sống của người dân trong thôn.

Một trong những nhiệm vụ then chốt là Thành ủy đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ xã, phường; xây dựng, củng cố TCCSĐ. Từ năm 2011 đến nay, thành phố đã tổ chức các lớp và cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho gần 20.800 cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy đảng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành rà soát, phát hiện, bổ sung những nhân tố tích cực, tiêu biểu tạo nguồn phát triển Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống cho quần chúng ưu tú. Từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ thành phố đã xem xét, kết nạp trên 2.430 đảng viên.

 
“Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực phát huy vai trò trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát, tham gia xây dựng chính quyền, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”. 
 
Đồng chí Huỳnh Văn Bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Buôn Ma Thuột

Hiện nay, 248 thôn, buôn, tổ dân phố của TP. Buôn Ma Thuột đều có đảng viên là người tại chỗ (đạt 100%), 111/128 trường học có đảng viên; 229 thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ, 105 trường học có chi bộ. Theo kết quả đánh giá, phân loại cuối năm 2017, Đảng bộ thành phố có 25 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, 7.906/9.703 đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Thành ủy Buôn Ma Thuột quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt của các TCCSĐ. Nội dung sinh hoạt của nhiều chi bộ đã được đổi mới theo hướng tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Các nghị quyết được xây dựng  đã sát thực hơn với điều kiện thực tế của từng địa bàn cụ thể. Những vấn đề lớn, quan trọng đã được Đảng bộ các phường, xã chủ động tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nên đã tạo sự đoàn kết trong nội bộ, sự đồng thuận của nhân dân.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Ea Tu thăm hỏi, hỗ trợ cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất ở buôn Ea Nao A.
Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Ea Tu thăm hỏi, hỗ trợ cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất ở buôn Ea Nao A.

Đồng chí Huỳnh Văn Bộ cho biết thêm, Thành ủy và UBND thành phố cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường xây dựng quy chế làm việc, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy thành chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả, sắp xếp tinh gọn bộ máy, kiện toàn các chức danh chủ chốt. Đến nay, thành phố đã thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở xã Ea Tu và phường Tân Tiến; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND ở 18/21 xã, phường. Mô hình này đã giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo bộ máy hành chính được thuận lợi hơn, có sự chủ động trong việc phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, khắc phục tình trạng chồng chéo.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.