Multimedia Đọc Báo in

Sở GD-ĐT ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời

09:15, 24/09/2013

Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả là chủ đề của Tuần lễ học tập suốt đời năm 2013 (diễn ra từ ngày 30-9 đến 6-10-2013).

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, trưởng các phòng GD-ĐT, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên và hiệu trưởng các trường trực thuộc cần tích cực xây dựng và triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020 nhằm “Học tập suốt đời, góp phần nâng cao dân trí và năng lực công dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội”.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Dak Lak tham dự Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Học sinh trên địa bàn tỉnh tham dự Lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2012 (Ảnh tư liệu)

Cụ thể tổ chức có hiệu quả các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

Các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa có các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham quan, học tập…

Đây là năm thứ 2 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức trên địa bàn tỉnh với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời đồng thời nâng cao khả năng cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Nguyên Hoa
 

 


Ý kiến bạn đọc