Multimedia Đọc Báo in

Đổi mới tiêu chí công khai của cơ sở giáo dục đại học

17:34, 06/01/2014
Bộ GD-ĐT cho biết sẽ đổi mới các tiêu chí công khai của cơ sở giáo dục đại học (ĐH) theo hướng đơn giản, dễ theo dõi, dễ giám sát. Đồng thời, xây dựng một số tiêu chí, định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở cho công tác quản lý, phân bổ nguồn lực.
Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tham dự Hội thảo nghiên cứu khoa học (Ảnh: tư liệu)
Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tham dự Hội thảo nghiên cứu khoa học (Ảnh: tư liệu)

Như: Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu và kỹ năng người học cần đạt được ở mỗi trình độ của giáo dục ĐH; tiêu chí phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục ĐH; quy định về chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục ĐH; các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ĐH và chương trình đào tạo; định mức kinh tế kỹ thuật trong các cơ sở giáo dục ĐH.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, năm 2014 sẽ đẩy mạnh việc soạn thảo, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện Luật Giáo dục ĐH theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục ĐH, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện để xã hội tham gia giám sát theo quy định của pháp luật; tăng cường các chế tài xử lý sai phạm trong các hoạt động đào tạo.
 
Bộ cũng sẽ tổ chức hội nghị đánh giá 20 năm phát triển hệ thống các trường ĐH, CĐ ngoài công lập để định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản khuyến khích xã hội hóa GD-ĐT.
 
Nguồn GD&TĐ
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.