Multimedia Đọc Báo in

Không thu tiền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tập trung vào đầu năm học

17:42, 15/09/2015

Ngày 14-9, Bộ Giáo GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương tổ chức thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần, tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học.

Bộ GD-ĐT cho biết, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 -6 -2014, Nghị định số 105, ngày 15 -11 -2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 24-11-2014 Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 41 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Về phương thức đóng BHYT, điểm a khoản 5 Điều 2 Thông tư liên tịch số 41 quy định: “Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào Qũy BHYT”.

IMG_8468.JPG
Nhân viên y tế học đường Trường THCS Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Ảnh minh họa

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên thực hiện Luật BHYT sửa đổi, mức đóng BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên có thay đổi (4,5% mức lương cơ sở/tháng). Tuy nhiên, nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức thu tiền BHYT của học sinh, sinh viên 12 tháng một lần vào thời điểm đầu năm học, gây khó khăn cho học sinh, sinh viên và gia đình người học, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên, gia đình người học và thực hiện nghiêm túc Luật BHYT sửa đổi, Bộ GD-ĐTyêu cầu các Sở GD-ĐT,các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên ngiệp phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương tổ chức thu tiền BHYT của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần; tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ BHYT cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41 và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục, đào tạo không tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện.
 

Nguyên Hoa (Nguồn Đảng Cộng sản Việt Nam)

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic)17 nhiệm vụ cụ thể tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể.