Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk lựa chọn sách giáo khoa theo 9 tiêu chí

18:01, 18/03/2021
UBND tỉnh cho biết việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh căn cứ vào 9 tiêu chí, được chia làm 3 nhóm.
 
Cụ thể, với nhóm tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, việc lựa chọn SGK phải có nội dung đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư; có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.
 
SGK trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh. Chất lượng sách tốt, bền, đẹp để sử dụng lây dài, giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.
 
Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa tại Nhà sách Giáo dục - Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Đắk Lắk.
Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa tại Nhà sách Giáo dục - Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Đắk Lắk.
 
Đối với nhóm tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông, nội dung SGK phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh; chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học. Các bài học/chủ đề trong SGK được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.
 
Nội dung SGK thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nêu trong bài học phải liên quan chặt chẽ với nhau. Nội dung SGK có thể triển khai tổ với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương.
 
Ở nhóm tiêu chí khác cũng đề ra lựa chọn SGK phải căn cứ vào việc nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho SGK đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo SGK phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng. Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của SGK đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức sử dụng SGK hiệu quả, đảm bảo chất lượng; có khả năng cung ứng, phát hành SKG đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc