Multimedia Đọc Báo in

Nâng mức cho vay hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

16:56, 26/02/2019
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa quyết định nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
 
Theo đó, kể từ ngày 1-3-2019, các chương trình tín dụng tại NHCSXH bao gồm: chương trình cho vay hộ cận nghèo; chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo và chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31-10-2016, được Thủ tướng Chính phủ quy định mức cho vay tối đa không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ được nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay.
 
Một hộ dân ở huyện Lắk sử dụng hiệu quả vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội
Một hộ dân ở huyện Lắk sử dụng hiệu quả vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội
 
Đối với thời hạn cho vay, NHCSXH nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ cận nghèo tối đa lên 120 tháng. Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của NHCSXH. Trường hợp hộ vay thuộc đối tượng của các chương trình tín dụng nêu trên đang sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh có khả thi thì có thể vay bổ sung nhưng mức dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng/hộ.
 
Việc nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của NHCSXH nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân tại mọi vùng miền trong toàn quốc là một trong những giải pháp để cùng với các loại hình tổ chức tín dụng khác của ngành Ngân hàng góp phần đẩy lùi tín dụng phi chính thức.
 
Được biết, tổng dư nợ cho vay tại NHCSXH Đắk Lắk là trên 4.368 tỷ đồng, với trên 203 nghìn khách hàng dư nợ. Trong đó cho vay hộ nghèo hiện trên 448 tỷ đồng, với 15.777 hộ được vay vốn, bình quân 1 hộ được vay 28,4 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo hơn 310 tỷ đồng, với 10.536 hộ được vay vốn, bình quân 1 hộ được vay 29,5 triệu đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo hơn 128 tỷ đồng, với 4.273 hộ được vay vốn, bình quân 1 hộ được vay 30 triệu đồng...
 
Giang Nam

Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​