Quỹ BHYT chỉ thanh toán 1 lần cho 1 dịch vụ cận lâm sàng trong cùng một lần chỉ định
Cập nhật lúc 14:00, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)
.

Từ ngày 1-8-2019, Quỹ BHYT chỉ thanh toán một lần cho 1 dịch vụ cận lâm sàng được thực hiện tại nhiều cơ sở tiếp nhận trong cùng một lần chỉ định.

Đây là một trong các nội dung đáng chú ý trong Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10-6-2019 của Bộ Y tế Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Theo Thông tư này, việc chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và theo danh mục: dịch vụ cận lâm sàng thuộc danh mục kỹ thuật y tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở khám chữa bệnh và đang được thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng tại thời điểm chỉ định sử dụng cho người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh đó không thực hiện được; dịch vụ cận lâm sàng không thuộc danh mục kỹ thuật y tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở khám chữa bệnh nhưng trên thực tế lại cần thiết cho các hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý, chẩn đoán và điều trị trong khám chữa bệnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các cơ sở khám, chữa bệnh chỉ thực hiện chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở tiếp nhận được cấp có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và phải ký hợp đồng nguyên tắc với cơ sở thực hiện dịch vụ cận lâm sàng. Cơ sở tiếp nhận người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm để thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng không được chuyển tiếp người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở thứ ba.

Đối với việc thanh toán chi phí, Thông tư quy định rõ: Trường hợp 1 dịch vụ cận lâm sàng được thực hiện tại nhiều cơ sở tiếp nhận trong cùng 1 lần chỉ định, Quỹ BHYT chỉ thanh toán cho 1 lần thực hiện dịch vụ cận lâm sàng đó. Cơ sở tiếp nhận thực hiện dịch vụ cận lâm sàng không được thu thêm chi phí về khám bệnh và thực hiện dịch vụ cận lâm sàng của người bệnh.

Kim Oanh

,