Multimedia Đọc Báo in

Người thân các nhà thơ "cứu" thơ

08:42, 01/10/2014
Một số nhà văn, nhà thơ lúc đương thời do công việc, cá tính, hoặc đãng trí mà để bản thảo vương vãi đây đó. May mà những bản thảo này được chính những người thân của họ nhặt nhạnh, lưu giữ cẩn thận, để sau này các tác phẩm ấy được xuất bản và trở thành tài sản tinh thần chung của quốc gia.

Trường hợp điển hình này phải nói tới 3 tập thơ di cảo của cố thi sĩ Chế Lan Viên. Sau khi ông mất (19-6-1989), vợ ông là nhà văn Vũ Thị Thường đã tập hợp các bài thơ di cảo của ông. Trong đó Di cảo thơ tập I, NXB Thuận Hóa 1992, đã được giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam.

Một trường hợp khác là nhà văn Xuân Đức ở Quảng Trị. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nhà văn Xuân Đức đã viết tập tiểu thuyết Cửa gió gồm 2 tập bản thảo dày cộp. Nhà bị cháy, người vợ của ông đã lao vào lửa ôm cho được tập bản thảo mà chạy. Sau này Tiểu thuyết “Cửa gió” gồm hai tập (NXB Hội Nhà văn in 1980-1982) được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1984.

Thời kỳ còn học tiểu học, Trần Đăng Khoa có tên là Trần Cải viết bài thơ “Con bướm vàng”. Bản thảo bị vứt vung vãi, lúc quét nhà, mẹ nhà thơ đã “gom” mang nhóm bếp, người anh trai là nhà thơ Trần Nhuận Minh phát hiện liền giữ lại. Nhờ vậy, bài thơ này được “giải cứu”, sau được in trong tập thơ đầu tiên “Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa.

Bảo Uyên (st)


Ý kiến bạn đọc