Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Sơ kết 2 năm đổi mới công tác giáo dục chính trị

09:45, 03/08/2015

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Trong 2 năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát quy chế, kế hoạch giáo dục chính trị, luôn gắn các nội dung giáo dục chính trị với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục chính trị luôn bảo đảm tính toàn diện, có chiều sâu, sát đối tượng, đạt chất lượng tốt. Qua đó, kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác không ngừng được nâng lên; tỷ lệ khá, giỏi ngày càng tăng. 100% các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên, nghiêm túc chế độ thông báo thời sự cho các đối tượng; đổi mới tổ chức “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần” ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” hằng tháng và sinh hoạt chính trị tư tưởng nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề vướng mắc nảy sinh, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đơn vị.

Trong những năm tiếp theo, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; phấn đấu thực hiện hiệu quả “3 thực chất” đó là: Dạy thực chất; học thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất…

Văn Luyến


Ý kiến bạn đọc