Các địa phương tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017
Cập nhật lúc 13:14, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)

● Ngày 5-1, UBND TX. Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã triển khai thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cụ thể, Ban CHQS thị xã đã tổ chức giao quân theo đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức 1.797 cán bộ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đạt 1,73% dân số; tổ chức huấn luyện cho 17/17 đầu mối dân quân tự vệ quân số tham gia đạt 92%. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn bảo đảm; quân số khỏe tham gia công tác đạt 98,8%; bảo đảm vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu.

Trong dịp này, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND TX. Buôn Hồ đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho 14 tập thể, 31 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017.

● Cùng ngày, UBND huyện Cư Kuin cũng đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, huyện Cư Kuin đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gồm 1.281 cán bộ, chiến sĩ, đạt tỷ lệ theo quy định, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 29,12%. Xây dựng đầu mối đơn vị dự bị động viên, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị đạt 100%. Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, quân số tham gia huấn luyện đạt 95,58%. Trong năm, huyện đã kết nạp được 30 đảng viên trong lực lượng vũ trang, trong đó có 16 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, 9 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên, 5 đảng viên là thanh niên nhập ngũ. Công tác hậu cần được bảo đảm, quân số khỏe đạt trên 99,3%.

Trong dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và UBND huyện Cư Kuin đã tặng  Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng - địa phương năm 2017.

● Năm 2017, Ban CHQS huyện Ea H’leo đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Huyện đã tổ chức thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cho ba xã Ea Wy, Cư A Mung và thị trấn Ea Đrăng đạt kết quả khá; thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017  bảo đảm chỉ tiêu đề ra; thực hiện tốt công tác huấn luyện và diễn tập đáp ứng yêu cầu; tổ chức huấn luyện  dân quân tự vệ đạt 100% kế hoạch. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ được chú trọng; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ trên các mặt công tác của cơ quan, đơn vị. Thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", Cơ quan Quân sự huyện Ea H’leo đã phối hợp với Trung đoàn 66 đóng góp  810 ngày công giúp xây dựng các công trình công cộng tại các địa phương.

Ninh Trang - Mỹ Hằng - Hoài Nam

,